MILUTIN MILANKOVIĆ

Milutin Milanković (ne)poznati genije!

Milutin Milanković (28. maj 1879. - 12. decembar 1958.) bio je geofizičar, matematičar, astronom i klimatolog koji je dao dva fundamentalna doprinosa globalnoj nauci. Prvi njegov doprinos je „Kanon osunčavanja Zemlje” koji karakteriše klime svih planeta Sunčevog sistema. Ovaj rad i njegova primena u rešavanju problema teorije ledenog doba svrstani su u kategoriju pet najznačajnijih radova 20. veka Drugi doprinos ovog istaknutog naučnika je teorijsko objašnjenje Zemljinih dugotrajnih klimatskih promena uzrokovanih astronomskim promenama njenog položaja u odnosu na Sunce, danas poznatih kao Milankovićevi ciklusi. Ovo objašnjava pojavu ledenih doba tokom geološke prošlosti Zemlje, kao i klimatske promene na Zemlji koje se mogu očekivati u budućnosti.

Milutin Milanković je tvorac najpreciznijeg kalendara do sada.

Uprkos činjenici da njegova prepoznatljivost i popularnost nikada nisu dostigle veličinu jednog Nikole Tesle ili Mihajla Pupina, koji su svoju zasluženu slavu stekli pre svega u svetu, Milutin Milanković, koji se naukom bavio u jednoj sobi Kapetan-Mišinog zdanja na Beogradskom univerzitetu , je najcitiraniji i jedan od najpriznatijih srpskih naučnika u svetu.