STRANI UMETNICI

Zbirku strane umetnosti Narodnog muzeja u Beogradu čini 1.100 slika i skulptura, uglavnom evropskih umetnika, u hronološkom rasponu od 14. do 20. veka. Od prvih akvizicija do danas, zbirka je imala ulogu da podstakne razumevanje drugih kultura, ali i da pozicionira Srbiju u kulturnom, društvenom i političkom prostoru Evrope i sveta. Jezgro zbirke čini poklon slovačkog slikara Bertolda Lipaja iz 1891. godine, kada je Narodni muzej dobio 70 radova italijanskih i venecijanskih umetnika.

Na ovoj izložbi možete videti odabrana dela iz te zbirke, digitalizovana skeniranjem pomoću 3D površinskog skenera koji vam omogućava da doživite ova umetnička dela kao da ste u muzeju.