PAVLE PAJA JOVANOVIĆ

Slavu i popularnost slikara ljudi i običaja na Balkanu, Pavle Paja Jovanović je stekao vrlo rano, ne navršivši ni tridesetu godinu zivota. Zahvaljujući svom nesumnjivom daru i velikom radu, kao i probuđenom interesovanju Evrope za Orijent u 19. veku, brzo je stekao brojne poklonike širom sveta.

Delo Paje Jovanovića je ogromno u svakom pogledu. Na njegovim poznatim žanr-scenama iz života balkanskih naroda i istorijskim kompozicijama vaspitavale su se generacije u prošlosti. One su najsnažnije odjeknule u narodu i probudile nacionalna osećanja upravo u godinama koje su prethodile Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. U tom pogledu Paja Jovanović je bio čovek vremena u kome je živeo i stvarao.

Svestan da je tada pripadao jednom skromnom broju međunarodno priznatih srpskih slikara, prihvatio je ulogu umetnika koji je, ravnopravno sa umetnicima drugih nacionalnosti u Austro-Ugarskoj monarhiji, opravdao etničku i kulturnu samosvojnost Srba.