Tematske nedelje

Svetska izložba u Dubaiju strukturirana je oko 10 tematskih nedelja koje istražuju zajednička rešenja za ključna goruća pitanja, među kojima su zajednički globalni ciljeve, unapređenje znanja i učenja, svemir i voda.

Ove tematske nedelje ističu posvećenost Svetske izložbe podsticanju saradnje u cilju rešavanja nekih od najvažnijih svetskih izazova.

U pitanju su sledeće tematske nedelje:

Klima i biodiverzitet / 3-9. oktobar 2021.

Svemir / 17-23. oktobar 2021.

Urbani i ruralni razvoj / 31. oktobar - 6. novembar 2021.

Tolerancija i inkluzivnost / 14 - 20. novembar 2021.

Znanje i obrazovanje / 12-18. Decembar 2021.

Putovanja i povezivanje / 9-15. januar 2022.

Globalni ciljevi / 16-22. januar 2022.

Velnes i zdravlje / 27. januar - 2. februar 2022.

Hrana, poljoprivreda i egzistencija /17-23. februar 2022.

Voda / 20 - 26. mart 2022.

Srbija će se u Dubaiju orijentisati na sledeće teme koje odražavaju ekonomske, društvene i političke interese nacije:

Datum
Tema
Sadržaj
31. oktobar - 6. novembar 2021.
Urbani i ruralni razvoj Gradovi i naselja
Gradovi i naselja
Komunalna pitanja (voda, otpad itd.)
Inkluzivna i održiva infrastruktura
12-18. decembar 2021.
Znanje i obrazovanje
Znanje i obrazovanje
Budućnost obrazovanja i rada
Veštine i TVET (Tehničko i stručno obrazovanje i obuka)
Neformalno obrazovanje i sistemi znanja
9-15. januar 2022.
Putovanja i povezanost
Digitalne veze
E-uprava
Putovanja i turizam
27. januar - 2. februar 2022.
Velnes i zdravlje
Sistemi zdravstvene zaštite
Healthtech - telemedicina
Blagostanje i sreća
17-23. februar 2022.
Hrana, poljoprivreda i egzistencija
Prehrambeni sistemi
Bezbednost hrane
Otpad i bezbednost hrane
20-26. mart 2022.
VODA
Okeani i okeanske ekonomije
Ekosistemi zasnovani na vodi

Aktivacije Republike Srbije biće usklađene sa tematskim nedeljama i objavljene u narednom periodu.
Pored toga, postoji niz eminentnih događaja iz privatnog sektora koji se održavaju tokom šestomesečnog perioda na kojima će Srbija biti pozicionirana. Među njima su:

GITEKS | 17. i 21. oktobra 2021. - Veštačka inteligencija, pametni gradovi, FinTech / Blockchain, bezbednost na internetu

VETEKS | 5. i 17. novembra 2021. - Životna sredina, voda, energija i tehnologija

NEDELJA DIZAJNA | 7 - 12. novembra 2021. - Dizajn, nameštaj, moda

SVETSKA KONFERENCIJA O KREATIVNOJ EKONOMIJI | 4. i 10. decembra 2021.

GULFOOD | 13. i 17. februara 2022. - Hrana i piće