Paviljon Srbije

Biznis

03. novembar 2021.   |   12:00 (trajanje 3 sata)

Prezentacija i B2B sastanci sa kompanijama iz Srbije – Urban & Rural Development

Kratke prezentacije inovativnih i konkurentnih proizvoda iz Srbije, uz intenzivne B2B sastanke (matchmaking) i razmenu mišljenja i iskustava sa predstavnicima drugih zemalja. Inovativna struktura biznis delegacije Srbije garantuje uspešnu saradnju. Predstaviće paletu različitih, najsavremenijih rešenja u domenu urbanog i ruralnog razvoja.

Događaj je otvoren za javnost i namenjen je, pre svega, poslovnoj zajednici i posetiocima Expo-a.

Prijava

Ukoliko želite da prisustvujete našem događaju, molimo vas da popunite kontakt formu u nastavku, čime ćete automatski biti prijavljeni za događaj.

Hvala na interesovanju!